A-Z list
Biệt Đội Siêu Anh Hùng 2: Đế chế Ultron Trailer
Watch

Biệt Đội Siêu Anh Hùng 2: Đế chế Ultron

Avengers 2: Age of Ultron

150 phút

Genres: Uncategorized

4.68/ 5 750 votes

24/4/2015

Movie plot

Trong phần này, biệt đội siêu anh hùng của chúng ta sẽ phải chiến đấu với binh đoàn robot được biết đến với cái tên là Ultron.

Biệt đội siêu anh hùng 2: Đế chế Ultron - Avengers 2: Age of Ultron

Biệt đội siêu anh hùng 2: Đế chế Ultron - Avengers 2: Age of Ultron

Biệt đội siêu anh hùng 2: Đế chế Ultron - Avengers 2: Age of Ultron

Biệt đội siêu anh hùng 2: Đế chế Ultron - Avengers 2: Age of Ultron

Show more...