A-Z list
Movie plot

Brandon Heat và Harry MacDowel chơi thân với nhau từ rất lâu, họ có cuộc sống bình thường cùng với đám bạn của mình. Tưởng chừng như mọi chuyện điều tốt thì một ngày nọ bỗng dưng những người bạn quanh họ đã bị giết một cách khó hiểu. Cả hai đã tìm cách chạy trốn khỏi cuộc mưu sát và cùng gia nhập vào một tổ chức mafia. Việc tìm câu trả lời là rất quan trọng và họ đã bắt đầu tìm kiếm từ đây.

Show more...