A-Z list
Nữ Sinh Trailer
Watch
Hydrax
Movie plot

Nữ Sinh, Schoolmistress (2017) là bộ phim 18+ của hàn quốc sản xuất kể về câu chuyện cô gái xinh đẹp

Lần thứ ba Sang-goo cần dạy kèm đặc biệt cho bài kiểm tra đầu vào đại học sắp tới của mình. Cha của anh ấy đặt con trai của mình trong một khoản trợ cấp cùng với một nữ giáo viên xinh đẹp với hy vọng thúc đẩy anh ấy.

Show more...