A-Z list
Movie plot

Vào năm 2029, robot đã trở thành một phần bình thường trong cuộc sống của con người - chúng giúp nuôi dạy trẻ em, làm tài xế cá nhân, nhân viên bảo vệ và người yêu. Đối với hầu hết mọi người, "Bots" chỉ là những cỗ máy vô hồn thực hiện công việc thường ngày, nhưng chúng cũng trở nên có khả năng cảm xúc. Một nhóm phiến quân, "The Liquidators", từ chối sự sống với các bot - và sẵn sàng đổ máu người trong cuộc chiến chống lại các cỗ máy.

Show more...